Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Fällman, Fredrik

docent i sinologi, universitetslektor i kinesiska, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet

Has published (amongst others):
  • "Både först och sist: Fredrik Coyet som opperhoofd i Dejima och guvernör över Formosa", i Kawauso: simmandes i språkströmmen (2019)


Articles in SKBL: