Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Eriksson, Inger

†2017, förste bibliotekarie vid Göteborgs universitetsbibliotek, föreståndare vid Kvinnohistoriska samlingarna (nuvarande KvinnSam) åren 1995-2008

Has published (amongst others):
  • Kvinno-, mans- och genusforskning. Kartläggning och behovsanalys av informationsförsörjningen (1997) (Inger Erikssons bidrag är postumt redigerade av Lisbeth Larsson)


Articles in SKBL: