Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Boëthius, Lena

tidigare intendent vid Röhsska museet och Göteborgs konstmuseum samt konstkritiker, arbetar för närvarande som fri konstskribent och konstcurator


Articles in SKBL: