Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

To advanced search
 

For more advanced searches and combinations please use the Språkbanken tool Karp. This is particularly relevant for researchers seeking to analyse the information contained in SKBL (Biographical Dictionary of Swedish Women).

  To Karp (External link)

Andersson, Johan

arkivarie, Västerås stadsarkiv

Has published (amongst others):
  • "Arkiv på undantag: Dispensarkivväsendet inom Uppsala landsarkivdistrikt", i Arkiv och konflikt: Landsarkivet i Uppsala i blickfånget under tidigt 1900-tal (2008)


Articles in SKBL: