Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Politiskt parti - Rysslands socialdemokratiska arbetareparti (RSDAP, Росси́йская социа́л-демократи́ческая рабо́чая па́ртия, РСДРП, sedermera Sovjetunionens kommunistiska parti, SUKP, Коммунисти́ческая па́ртия Сове́тского Сою́за, КПСС)