Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ulfgard, Maria

docent i litteraturvetenskap och lektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet

Har bland annat publicerat:
  • Lära lärare läsa. Om utbildning till svensklärare och litteraturundervisning i skolan (2015)

  • "'Måtte Dr. Lagerlöfs hälsa och krafter bestå …!'. Barn skriver till Selma Lagerlöf", i Konstellationer. Festskrift till Anna Williams (2017)


Artiklar i SKBL: