Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Tornborg, Emma

filosofie doktor i litteraturvetenskap vid Linnéuniversitetet

Har bland annat publicerat:
  • "Fakta och fiktion i ekfrastiska representationer av bilder", i Tidskrift för litteraturvetenskap 1/2016


Artiklar i SKBL: