Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Tellgren, Anna

filosofie doktor, intendent för fotografi och forskningsledare vid Moderna museet i Stockholm

Har bland annat publicerat:
  • Francesca Woodman. On Being an Angel (2015)

  • Historieboken. Om Moderna museet 1958–2008 (2008)


Artiklar i SKBL: