Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Tegenborg Falkdalen, Karin

filosofie doktor i idéhistoria och författare

Har bland annat publicerat:
  • Vasadöttrarna (2010)

  • Vasadrottningen (2015)


Artiklar i SKBL: