Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ström Lehander, Karin

universitetsadjunkt vid Institutionen för kultur och kommunikation vid Linköpings universitet

Har bland annat publicerat:
  • Föreställningar om döden. Forskares aspekter på vår existens och dess begränsning (2017)

  • "Tyra Kleen. Konstnär och kvinna vid förra sekelskiftet", i Tyra Kleen (2016)


Artiklar i SKBL: