Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Särlvik, Ingegerd

filosofie doktor och museichef för Göteborgs industrihistoriska museum

Har bland annat publicerat:
  • Paths Towards a Stratified Society (1982)

  • Överflöd eller livets nödtorft (1978)


Artiklar i SKBL: