Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Rydbeck, Kerstin

professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Uppsala universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Folkbildningen - en heteronormativ historia eller...?", i Folkbildningens och ABF:s idéhistoria (2018)


Artiklar i SKBL: