Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ronne, Marta

filosofie doktor i litteraturvetenskap och litteraturkritiker

Har bland annat publicerat:
  • "Margit Abenius. En läsandets ambassadör", i Läsning. RJ:s årsbok 2013/2014

  • "Gendering Cultural Transfer and Transmission History", i Rethinking Cultural Transfer and Transmission. Reflections and New Perspectives (2012)


Artiklar i SKBL: