Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ringarp, Johanna

filosofie doktor i historia och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot utbildningshistoria vid Stockholms universitet


Artiklar i SKBL: