Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Ridderstedt, Margareta

filosofie doktor i konstvetenskap, tidigare textilantikvarie vid Riksantikvarieämbetet

Har bland annat publicerat:
  • "Kyrkliga textilier" i Alf Munthe: den mjuka arkitekturens mästare (2020)


Artiklar i SKBL: