Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Punzi, Elisabeth

legitimerad psykolog och lektor i psykologi vid Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • "These are the things I may never learn from books. Clinical psychology students' experiences of their development of practical wisdom", i Reflective Practice 16/2015

  • "A discursive analysis concerning information on "ADHD" presented to parents by the National Institute of Mental Health (USA)", i International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being 11/2016


Artiklar i SKBL: