Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Norrby, Catrin

professor i nordiska språk, Stockholms universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Att interagera på finlandssvenska och sverigesvenska. Hur hänger språkbruk, kultur och nation ihop?", i Svenskan i Finland 18 (2020)


Artiklar i SKBL: