Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Nordenstam, Anna

docent och universitetslektor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet

Har bland annat publicerat:
  • Begynnelser. Litteraturforskningens pionjärkvinnor 1850–1930 (2001)

  • Från fabler till manga. Litteraturhistoriska perspektiv på barn- och ungdomslitteratur I-II (2015-2016)


Artiklar i SKBL: