Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Norbelie, Barbro

filosofie doktor i engelsk litteratur och Master of Arts i konstvetenskap, pensionerad universitetslektor vid Uppsala universitet


Artiklar i SKBL: