Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Nilsson, Martin

redaktör, informatör och arkivvolontär, Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens kansli och arkiv

Har bland annat publicerat:
  • "EFS som berör - 1860-talet", i EFS Månadsblad (2021).

  • Må detta nå Monsieur Stjärne. Krigstidskorrespondens mellan Etiopiens kejsare Haile Sellassie I och en svensk missionär (2017)

  • Kenisha. The Roots and Development of The Evanglical Church of Eritrea (2011)


Artiklar i SKBL: