Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Meurling, Birgitta

professor i etnologi vid Uppsala universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Med sportbil genom Europa. En förälskad kvinnas resebrev från 1950-talet.", i RIG 3/2016

  • "När livet blir text, när texten blir liv. Reflexioner utifrån två kvinnors dagböcker och brev.", i Laboratorium för folk och kultur 3/2017


Artiklar i SKBL: