Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Markusson Winkvist, Hanna

universitetslektor i historia vid Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Persisting patterns. Graduate degrees and gender ratio in Sweden 1960–1990", i Creative Education 11/2016


Artiklar i SKBL: