Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Linder, Nina

filosofie kandidat i konstvetenskap, litteraturvetenskap och antikens kultur och samhälle och tidigare arkivarie på Riksarkivet

Har bland annat publicerat:
  • "Journalisten Synnöve Bellander. Arbete och privatliv – i brev och klipp", i Presshistorisk Årsbok (2007)

  • "Breven till Carl Ferdinand Lundin", i Presshistorisk Årsbok (2009)


Artiklar i SKBL: