Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Linde Bjur, Gunilla

arkitekt SAR, filosofie doktor i konstvetenskap vid Göteborgs universitet, professor emerita i arkitektur vid Chalmers tekniska högskola

Har bland annat publicerat:
  • Kvinnor tar plats. Arkitekter i 100 år. Göteborg 1920–2020 (2021)

  • Arkitekter och fasader. Göteborg 1850–1920 (2013)


Artiklar i SKBL: