Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Liliequist, Jonas

professor i historia vid Umeå universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Kvinnor i manskläder och åtrå mellan kvinnor. Kulturella förväntningar och kvinnliga strategier i det tidigmoderna Sverige och Finland", i Makalösa kvinnor. Könsöverskridare i myt och verklighet (2002)

  • "Kärlek, kön och sexualitet", i Signums svenska kulturhistoria. Gustavianska tiden (2007)


Artiklar i SKBL: