Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Larsson, Birgitta

filosofie doktor i historia, pensionerad lärare och tidigare direktor för Svenska kyrkans mission

Har bland annat publicerat:
  • Conversion to Greater Freedom? Women, Church and Social Change in North-Western Tanzania under Colonial Rule (1991)


Artiklar i SKBL: