Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Larsson, Mats

teologie doktor i kyrkohistoria och folkhögskollärare, Akademi för ledarskap och teologi vid Örebro Folkhögskola

Har bland annat publicerat:
  • "Vi unga kristna qvinnor" - Askers Jungfruförening 1865–1903 - identitet och intersektionalitet (2015)


Artiklar i SKBL: