Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Koivunen Bylund, Tuulikki

biskop emeritus

Har bland annat publicerat:
  • "Frukta icke allenast tro" Ebba Boström och Samariterhemmet 1882-1902 (1994)

  • "Kärleken fördriver rädslan." Herdabrev till Härnösands stift (2011)


Artiklar i SKBL: