Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Karlsson, Tobias

docent i ekonomisk historia vid Lunds universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Risk Preferences and Gender Differences in Union Membership in Late Nineteenth-Century Swedish Manufacturing", i Feminist Economics


Artiklar i SKBL: