Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Käll, Kerstin

läkare, specialist i allmän psykiatri, filosofie doktor, Universitetssjukhuset i Linköping

Har bland annat publicerat:
  • "Hair analysis for drugs in drivers’s license regranting. A Swedish pilot study", i Forensic Science International 1-3 2010


Artiklar i SKBL: