Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Johnsson, Barbro

filosofie doktor i etnologi och förste antikvarie vid Jenny Nyströms och Curt Stoopendaals stiftelse vid Kalmar läns museum

Har bland annat publicerat:
  • Jenny Nyström. Vandra i Jenny Nyströms Kalmar (2012)

  • "Jenny Nyström - barnens konstnärinna i tre århundraden" i Opsis barnkultur 4/2013


Artiklar i SKBL: