Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Johansson, Kristin

doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås

Har bland annat publicerat:
  • "Poison, literary vermin, and misguided youths : Descriptions of immoral reading in early twentieth-century Sweden", i Forbidden Literature : Case Studies on Censorship (2020).


Artiklar i SKBL: