Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Johansson Lindh, Birgitta

filosofie doktor i litteraturvetenskap med inriktning mot teater vid Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • Befrielsen är nära. Feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes och Suzanne Ostens 1970-talsteater (2006)


Artiklar i SKBL: