Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Jansson, Bo G

professor emritus, litteraturvetenskap, Högskolan Dalarna

Har bland annat publicerat:
  • "Hans textilkonst hänger världen över", i Falu-Kuriren/Dalarnas Tidningar 4/11 2020


Artiklar i SKBL: