Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hirdman, Yvonne

professor emeritus vid Stockholms universitet

Har bland annat publicerat:
  • Genus. Om det stabilas föränderliga former (2001)

  • Den röda grevinnan. En europeisk historia (2010)


Artiklar i SKBL: