Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Helgesson Kjellin, Kristina

forskare i kulturantropologi, docent vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys, Kyrkokansliet

Har bland annat publicerat:
  • "Can we find other ways forward? Church Relations among Migrants and Non-Migrants in the Church of Sweden", i Nordic Journal of Migration Research 1/2019


Artiklar i SKBL: