Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Hedman, Dag

professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Skrev Aurora von Königsmarck verkligen Die drey Töchter Cecrops?", i Samlaren (2015)

  • "From the Sublime to City Crime", i Samlaren (2017)


Artiklar i SKBL: