Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Halldén, Gunilla

professor emeritus vid Tema Barn vid Linköpings universitet

Har bland annat publicerat:
  • Ett hem av solsken. Disa Beijer och barnträdgården som arena för socialt arbete (2016)

  • Barndomens skogar. Om barn i natur och barns natur (2011)


Artiklar i SKBL: