Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Graeske, Caroline

biträdande professor i svenska med didaktisk inriktning vid Luleå tekniska universitet

Har bland annat publicerat:
  • Bortom ödelandet. En studie i Stina Aronsons författarskap (2003)

  • Fiktionens mångfald. Om läromedel, läsarter och didaktisk design (2015)


Artiklar i SKBL: