Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Götlind, Anna

professor i historia, Stockholms universitet

Har bland annat publicerat:
  • Syster Gerda. Sjuksköterskan, fackföreningsledaren och politikern Gerda Höjer (2021).

  • Spår av ett liv. En berättelse om sockenbarnet August Theodor och hans samtid (2019)


Artiklar i SKBL: