Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Frangeur, Renée

docent emeritus vid Tema Genus vid Linköpings universitet

Har bland annat publicerat:
  • Kerstin Hesselgren Den gränsöverskridande politikern (2013)


Artiklar i SKBL: