Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Florin, Christina

professor emeritus i kvinnohistoria vid Stockholms universitet

Har bland annat publicerat:
  • Kvinnor får röst. Kön, känslor och politisk kultur i kvinnornas rösträttsrörelse (2006)

  • Skambefrielsen. Nya känsloregler för kärlek och sexualitet under 1970-talet (2017)


Artiklar i SKBL: