Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Du Rietz, Peter

intendent vid Tekniska museet

Har bland annat publicerat:
  • Isolde av Singapore (2001)

  • 35 mer eller mindre märkliga föremål i Tekniska museets samlingar (2005)


Artiklar i SKBL: