Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Domellöf, Gunilla

docent i litteraturvetenskap vid Umeå universitet

Har bland annat publicerat:
  • I oss är en mångfald levande. Karin Boye som kritiker och prosamodernist (1986)

  • "Karin Boyes roman Kallocain", i Könsmaktens förvandlingar. En vänbok till Anita Göransson (2003)


Artiklar i SKBL: