Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Dahl, Alva

författare, översättare och filosofie doktor i nordiska språk vid Uppsala universitet

Har bland annat publicerat:
  • Slå rot i förvandlingen: Gunnel Vallquists liv och livshållning (2021)


Artiklar i SKBL: