Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Christensson, Kyllike

professor emerita, Karolinska Institutet

Har bland annat publicerat:
  • "Client Factors Affect Provider Adherence to Guidelines during First Antenatal Care in Public Health Facilities, Ethiopia: A Multi-Center Cross-Sectional Study", i Ethiopian Journal of Health Sciences 6/2020

  • Reproduktiv hälsa (2016)


Artiklar i SKBL: