Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Carlgren, Maria

konsthistoriker, filosofie doktor i konst- och bildvetenskap

Har bland annat publicerat:
  • "Och hur hade sömmerskorna det? Om arbetsförhållanden och löneutvecklingunder Augusta Lundins tid", i Augusta Lundin. Haute couture på svenska (2020)

  • "Från Derkert och duttografen till delaktighet. Konstfrämjandets konstpedagogik under 70 år", i Konstfrämjandet 70 år (2017)

  • Birgittaskolorna. Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse (2016)


Artiklar i SKBL: