Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Carlgren, Maria

filosofie doktor och vikarierande lektor i konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet

Har bland annat publicerat:
  • Birgittaskolorna. Modeateljéer och sömnadsskolor mellan tradition och förnyelse (2016)

  • "Från Derkert och duttografen till delaktighet. Konstfrämjandets konstpedagogik under 70 år", i Konstfrämjandet 70 år (2017)


Artiklar i SKBL: