Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Blehr, Barbro

professor i etnologi vid Stockholms universitet

Har bland annat publicerat:
  • "Eftertankar: Om kulturhistoriska museer, samtid, historia och identifikation", i Rig 1/2017

  • "Nationen i exil: Norskt nationaldagsfirande i Stockholm och på Skansen", i Skansen 125: Nordiska museets och Skansens årsbok 2016 (2016)


Artiklar i SKBL: