Svenskt kvinnobiografiskt lexikon

Till avancerad sökning
 

För att göra mer avancerade sökningar och sammanställningar kan du använda Språkbankens verktyg Karp. Det rekommenderas i första hand för forskare som vill analysera de uppgifter som ligger till grund för SKBL.

  Till Karp (Extern länk)

Bergh, Magnus

pensionerad förläggare vid Albert Bonniers Förlag

Har bland annat publicerat:
  • Mörkrets litteratur. Peter Weiss i Motståndets estetik (1999)

  • Peter Weiss stora dröm. Essä (2014)


Artiklar i SKBL: